NEEM CONTACT OP...

Zet de vakidioten van i'm Storm in als marketing en reclame expert of marketingafdeling op afstand..

Privacy Policy

Versie: mei 2022

I’m Storm, gevestigd aan Voltastraat 11, 6902 PT Zevenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.im-storm.nl
Voltastraat 11, 6902 PT Zevenaar
Telefoon: +31 316 34 37 34

Storm Heerink is de Functionaris Gegevensbescherming van im Storm hij is te bereiken via info@im-storm.nl of telefonisch via 0316 34 37 34

Persoonsgegevens die wij verwerken
i’m Storm verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Internetdomeinnamen (zoals .nl)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website
  aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
  onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type


  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@im-storm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  I’m Storm verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, offertes, facturen en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen, e-mailen of bezoeken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • i’m Storm verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  I’m Storm neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van i’m Storm) tussen zit. I’m Storm gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Boekhoudprogramma: Reeleezee
  Verwerken van administratie en facturatie
 • Software op onze server: Direct Admin
  Beheer en verwerking domeinnamen, hostingpakketten en e-mail
 • CRM Systeem Teamleader
  verwerken van klantgegevens, tijdsplanningen en deadlines
 • E-mailverwerker Outlook
  Contacten, mailen en beheren agenda

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  I’m Storm bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

   

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia +- 7 jaar tot na opzeggen samenwerking > Administratieve/Belastingtechnische reden
Adres +- 7 jaar tot na stop samenwerking > Administratieve/Belastingtechnische reden
Enzovoort +- 3 jaar tot na stop samenwerking > Administratieve/Belastingtechnische reden

Delen van persoonsgegevens met derden
I’m Storm deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. I’m Storm blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt i’m Storm jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

BedrijfsadministratieOnline.nl
Administratiekantoor – verwerking administratie

Reijck Incasso | Debiteurenbeheer en incassoservice
Incassobureau – innen van te laat betaalde crediteuren

Walraven Webwerk | Samenwerking server en hosting
beheren van domeinnamen, e-mail en webhosting

Ice Hosting | beheerder van onze servers
beheren van domeinnamen, e-mail en webhosting

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
I’m Storm gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. I’m Storm gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door im Storm en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@im-storm.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

I’m Storm wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
I’m Storm neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@im-storm.nl

im storm arnhem
Intake plannen? Maak een afspraak, Tender verzoek indienen, klik hier of bel direct met 0316 34 37 34.

Bezoek- en postadres:

i’m Storm 
Mercatorweg 63C
6827 DB Arnhem

Telefoonnummer:
0316 34 37 34
WhatsApp business:
0316 74 40 50

 

KvK Centraal Gelderland:
09190002
BTW-id:
NL002228027B58

Start een samenwerking

Benieuwd hoe we jullie kunnen helpen?
Neem contact op of lees meer over onze diensten.

 

Follow us:

im storm arnhem
Intake plannen? Maak een afspraak, Tender verzoek indienen, klik hier of bel direct met 0316 34 37 34.

Bezoek- en postadres:

i’m Storm 
Mercatorweg 63C
6827 DB Arnhem

Telefoonnummer:
0316 34 37 34
WhatsApp business:
0316 74 40 50

 

KvK Centraal Gelderland:
09190002
BTW-id:
NL002228027B58

Start een samenwerking

Benieuwd hoe we jullie kunnen helpen?
Neem contact op of lees meer over onze diensten.

 

Follow us:

Copyright © 2009 – 2023  |   i’m Storm, alle rechten voorbehouden.